Polityka prywatności - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy wykrojeni.pl, prowadzony pod adresem www.wykrojeni.pl.pl (dalej zwaną Witryną) przez firma WYKORJENI Mateusz Arciszewski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9691645016, REGON 388199334 z siedzibą przy ul. Pszczyńska 305, Gliwice, (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest firma WYKORJENI Mateusz Arciszewski z siedzibą w Gliwicach, nr NIP 9691645016.

Sklep internetowy w przypadku dokonywania zakupów, w celu realizacji Zamówienia zbiera następujące dane:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu kontaktowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu) oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne. Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z Umową.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email: biuro@wykrojeni.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową.

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych z wyjątkiem dostawców usług w celu realizacji Państwa zamówień.

Dostawcami tymi mogą być w zależności od rodzaju produktu:

 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
  1. Inpost Sp. z o.o., BUDYNEK NEOPARK, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000536554,
 2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), numer w Rejestrze Przedsiębiorców: KRS 0000347935.

W tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli podczas dokonywania zakupów wyraziliście Państw zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od wykrojeni.pl oraz jego partnerów handlowych, to możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania Państwu naszego newslettera. W takim przypadku przekażemy Państwa dane, niezbędne do wysyłki newslettera, usługodawcy zajmującemu się jego wysyłką.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Polityka cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.

 

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć stare pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.